Skip to content

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО PAIH S.A

Відповідно до ст. 13 п. 1 та 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/WE (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник ЄС № 119, с. 1) (далі – “RODO”), повідомляємо наступне:

1. Адміністратор даних

Адміністратором персональних даних є Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) із місцезнаходженням у Варшаві (адреса: ul. Krucza 50, 00-025 Варшава), внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру окружним судом столиці у Варшаві під номером KRS 0000109815 (далі «Адміністратор»). З Адміністратором можна зв’язатися через контактну форму на сторінці: www.paih.gov.pl або надіславши е-мейл за адресою: iod@paih.gov.pl, а також за допомогою традиційної пошти за адресою вказаною Адміністратором.

2.Інспектор Охорони Даних

Адміністратор призначив відповідальну особу за захист персональних даних, тобто Інсектора Охорони Даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти iod@paih.gov.pl за допомогою традиційної пошти за вказаною вище адресою Адміністратора з позначенням ” Інсектора Охорони Даних “.

3. Цілі та підстави обробки персональних даних

Персональні дані у вигляді імені, адреси електронної пошти, контактного номера телефону будуть оброблятися PAIH S.A. з метою:

a) Обробка даних є необхідною для виконання завдань у межах просування польської економіки відповідно до Закону про виконання завдань у сфері просування польської економіки PAIH S.A. від 7 липня 2017 року (DZ. U. 2017 р., поз. 1491) – обробка є необхідною для виконання завдання в інтересах громадськості (ст. 6 пункт 1 буква e RODO);

b) Для здійснення комунікації та відповіді на ваші запити – правовою підставою для обробки даних є необхідність обробки для законних інтересів Адміністратора.  У цьому випадку законним інтересем Адміністратора є можливість надавати відповіді на ваші запитання та підтримувати комунікацію (ст. 6 пункт 1 буква f RODO);

c) Можливе встановлення, розслідування або захист від претензій – правовою підставою для обробки є необхідність обробки для реалізації законного інтересу Адміністратора. Законним інтересом Адміністратора в цьому випадку є можливість встановлення, розслідування або захисту від претензій (ст. 6 пункт 1 буква f RODO).

d) Виконання передбачених законом обов’язків щодо архівування, покладених на PAIH – на підставі статті (ст. 6 пункт 1 буква с RODO) у зв’язку з положеннями Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний ресурс та архіви.

4. Одержувачі персональних даних

Одержувачами ваших персональних даних є суб’єкти, яким Адміністратор доручає виконання дій, пов’язаних з необхідністю обробки персональних даних, зокрема у сфері послуг електронної пошти, хостингу, ІТ, адміністративних послуг, юридичних чи консультаційних послуг. Одержувачами ваших персональних даних також можуть бути організації та органи влади, які мають право на отримання ваших даних – тільки в обґрунтованих випадках і на підставі загальнообов’язкових положень законодавства.

5. Термін зберігання персональних даних

Ваші особисті дані будуть зберігатися та оброблятися до моменту подання вами запиту на їх видалення, обмеження обробки, висловлення протесту проти обробки, їх переміщення або на протязі того часу, коли PAIH S.A. буде виконувати свої завдання у сфері просування польської економіки.

У разі обробки даних для вирішення або захисту від претензій, дані будуть оброблятися до моменту застаріння претензій згідно з загальновизнаними положеннями польського законодавства;

У випадку, коли підставою для обробки є законно обґрунтований інтерес, дані будуть оброблятися до моменту подання протесту.

До завершення обов’язку зберігання персональних даних, випливаючого із загальновизнаних положень польського законодавства, зокрема у зв’язку з Законом від 14 липня 1983 року про національний архівний фонд і архіви.

6. Права суб’єктів даних

У зв’язку з обробкою персональних даних суб’єкт даних має право на: доступ до даних, виправлення даних, видалення даних, обмеження обробки даних, перенесення даних, а також на подання скарги до Голови Управління з питань захисту персональних даних. Ви маєте ці права у випадках і в обсязі, передбачених загальноприйнятим законодавством, зокрема положеннями RODO.

Крім того, суб’єкти даних щодо обробки їхніх персональних даних, яка здійснюється на підставі ст. 6 пункт 1 буква f RODO, також мають правораво висловити протес щодо обробки, здійснюваної адміністратором у цьому обсязі – відповідно до ст. 21 RODO.

7. Інформація щодо вимоги надання даних.

Надання даних є добровільним, але обов’язковим для вищезазначених цілей.